Wednesday, August 20, 2014

Den teknologiske udvikling ændre måden vi tænker og oplever service

Der er ingen tvivl om den teknologiske udvikling vil drive behovet for nye serviceydelser. Nethandel, netbank, selv-check-in i lufthavn, sms services er eksempler på serviceydelser som ikke eksisterede for ganske få år siden – og som alene er drevet af den teknologiske udvikling.
Samtidig giver udviklingen (og specielt internettet) nye forretningsmæssige udfordringer: tidligere var service primært et spørgsmål om uddannelse af medarbejderne. I dag opstår der hele tiden nye muligheder og hvis virksomhederne skal sikre deres konkurrencekraft, skal de i endnu højere grad tænke holistisk og sikre en sammenhængende tilgang til udvikling og håndtering af serviceydelser.
Serviceydelser der i dag i endnu højere grad kan karakteriseredes som serviceprocesser og som skal håndteres ”fra vugge til krukke”.