Wednesday, August 20, 2014

Den teknologiske udvikling ændre måden vi tænker og oplever service

Der er ingen tvivl om den teknologiske udvikling vil drive behovet for nye serviceydelser. Nethandel, netbank, selv-check-in i lufthavn, sms services er eksempler på serviceydelser som ikke eksisterede for ganske få år siden – og som alene er drevet af den teknologiske udvikling.
Samtidig giver udviklingen (og specielt internettet) nye forretningsmæssige udfordringer: tidligere var service primært et spørgsmål om uddannelse af medarbejderne. I dag opstår der hele tiden nye muligheder og hvis virksomhederne skal sikre deres konkurrencekraft, skal de i endnu højere grad tænke holistisk og sikre en sammenhængende tilgang til udvikling og håndtering af serviceydelser.
Serviceydelser der i dag i endnu højere grad kan karakteriseredes som serviceprocesser og som skal håndteres ”fra vugge til krukke”.

Den tilbagevendende differentieringsudfordring

Virksomhederne kæmper i stigende grad med at opnå en troværdig, markant og langtidsholdbar differentiering på baggrund af deres fysiske produkter. Differentieringsopgaven overlades alt for ofte i hænderne på reklamebranchen, der gennem et opfundet kommunikationsunivers forsøger at overbevise kunderne om virksomhedernes mange lyksaligheder. Beklageligvis ender dette univers ofte som ønsketænkning eller i bedste fald som en overfladisk eller hul lovprisning af produkter eller virksomheder. 
Problemet vanskeliggøres yderligere af virksomhedernes forgæves forsøg på at leve op til eller i bedste fald skabe overensstemmelse mellem reklamens løfter og de faktiske oplevelser kunder får når de handler med virksomhederne.

Saturday, August 16, 2014

Digital Transformation berører alle virksomheder – om de vil det eller ej

Virksomheder udfordres af digitalisering, disruptive teknologier og ejerskab af den digitale forretningsstrategi. Det er altafgørende at virksomheder og organisationer adresserer disse udfordringer for at sikre en fremtidig eksistensberettigelse i den moderne digitale verden.
Seneste undersøgelser foretaget af Forrester Research i US og UK viser, at virksomhederne begynder at tage udfordringerne omkring digital transformation alvorligt og klassificere det som topprioritet. 74% af de adspurgte ledere svarer, at de har en strategi for virksomhedens digitale retning.
Men der er ligeså mange meninger om hvad en digital strategi er som der er mennesker på jorden. Der er overordnet set to måder hvorpå virksomheden typisk griber den digitale strategi an på:
  • ’Lige-på’ strategi; som betyder at virksomheden tilføjer et par ekstra digitale kanaler (touch points) – typisk sociale medier – og hvis bølgerne går rigtigt højt så eksperimentere man med simple udbygninger af ens forretningsmodel, som måske giver et ekstra bidrag til indtjeningen.
  • Digital Transformation; En gennemgribende ændring som i nogle tilfælde fører til behovet for genopfindelse af virksomheden - og det lige fra brand promise, til produkt og forretningsmodel – dette vil involvere organisationen og virksomhedskulturen, hvor nye kompetencer udskifter gamle og hvor siloer eller silotænkning udfordres kraftigt og/eller helt ligges i graven.
Sidstnævnte fremgangsmåde indeholder desværre mange af de karakteristika, som virksomhedernes ledelse har tendens til at undgå: a) big bang initiativ, der har en høj sandsynlighed for fiasko, b), cross-silo involvering, hvilket betyder at det vil støde på en lang række bureaukratiske og politiske hindringer, og c) sandsynligheden for succes er afhængig af de rette talenter med ekspertise indenfor forretning, viden om og brug af strategisk nyt teknologi og næste generation IT.
Sandheden er, at begge tilgange indeholder reelle risici: ’Lige-på’ tilgangen er for svag og besidder ikke den nødvendige strategiske slagkraft, selvom det helt sikkert er en legitim vej at vælge. På den anden side indeholder fuld digital transformation modellen store investeringer og engagement på tværs af organisationen og det inklusiv stor usikkerhed omkring udfald (og gevinst).
Men de seneste tal fortæller os utvetydigt, at gøre ingenting eller gøre for lidt giver udfordringer i forhold til at bevare relevansen og markedsandele. Den hastighed hvorpå nyt teknologi introduceres udsletter traditionelle virksomheder hurtigere end nogensinde før, og tempoet er kun accelererende.
Hvis man sætter det lidt på spidsen, så er det op til virksomhedens topledelse herunder CEOen, CIOen, COOen og CMOen at drive og lede virksomheden igennem den digitale transformation. For én ting er sikker, og det er, at spiller man ikke med på de nye markedsvilkår så overlever man ikke morgendagens udfordringer.